Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      I Program "Optymistyczne Przedszkole"

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Aby wyjść temu naprzeciw, nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot "Optymistyczne Przedszkole".

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się hasło "dobry kolega, dobra koleżanka" mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci. Program OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE jest programem samokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.

Główne cele programu:

 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
 • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
 • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
 • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
 • rozwijanie zainteresowań i talentów
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

 

Program  składa się z 7 modułów (7 kolorowych teczek) zawierających następujące materiały:

 1. Kolor czerwony - moduł wychowanie - jak optymistycznie wychować dziecko
 2. Kolor pomarańczowy - moduł inteligencje wielorakie - diagnozujemy inteligencję Twojego dziecka
 3. Kolor żółty - moduł kariera - jak przygotować paszport do kariery Twojego dziecka
 4. Kolor zielony - moduł gotowość szkolna - testy dla pięciolatka i sześciolatka
 5. Kolor niebieski - moduł doskonalenie nauczycieli - praca w zespołach rady pedagogicznej
 6. Kolor granatowy - moduł rodzice - szkolimy rodziców
 7. Kolor fioletowy - moduł promocja - dbamy o najlepsze warunki Twojego dziecka

Program może być realizowany przez pięć lat, ale certyfikat
"OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
uzyskaliśmy już po roku jego realizacji.


Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i ich rodzin posiadamy ogólnopolski certyfikat jakości, w realizacji programu "Optymistyczne Przedszkole". Nasza wspólna praca przyczynia się do rozwoju zainteresowań dzieci poprzez swobodę wyboru aktywności; rodziców wzbogaca o wiedzę w rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech. Będziemy rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak: dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp.

Czy warto być optymistą? Jesteśmy przekonani, że tak - przede wszystkim cieszy fakt, że w dzisiejszej dobie bardzo ważne jest wspieranie domu rodzinnego w wychowywaniu dziecka, które patrząc optymistycznie w przyszłość będzie emocjonalnie silniejsze wchodząc w dorosłe życie, będzie potrafiło swobodniej odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości.

Satysfakcjonujące będzie to, że rodzice wspierając nas, dostrzegą wartość naszej pracy. Nasze działania nawiązują do słów J. Korczaka: "Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat".

Serdecznie zapraszamy do naszego optymistycznego przedszkola.


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com