Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Misja i Cele

Misja Przedszkola

  1. W przedszkolu Tuptuś każde dziecko jest jednakowo kochane i ważne.
  2. Każdemu dziecku zapewniamy zgodny z jego indywidualnym tempem rozwój.
  3. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
  4. Przedszkole Tuptuś wprowadza dziecko w świat takich wartości jak piękno, dobro, prawda i miłość.
  5. Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza, ciągle jednak doskonali swoje umiejętności..
  6. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy partnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dla nas DZIECKO.

Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.

Cele przedszkola

Celem przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą; ludzi czujących się dobrze we współczesnym świecie.
Autorski Program "Optymistyczne Przedszkole" zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Proces ten trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas. Dzieci poznają reguły ortograficzne, które pozwolą im w przyszłości bezbłędnie pisać i czytać. Badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne np.: "Czym dorośli mierzą długość?" Zajęcia te prowadzone będą w oparciu o autorskie programy prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej - „Dziecięca matematyka" i prof. Bronisława Rocławskiego - glottodydaktykę.

Wszyscy nauczyciele posiadają licencje umożliwiające im w pełni profesjonalnie korzystać z tych metod. Stała współpraca z ich autorami, jak również z przedszkolnym dyrektorem pedagogicznym, logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Dlatego też każde dziecko podąża swoją ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Efekty są zadziwiające - dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności. Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również:

  • program empirycznego poznawania zjawisk przyrodniczych,
  • wybrane aktywności ruchowe z metody „Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherborne,
  • program kształcenia artystycznego, warsztaty plastyczno-ceramiczne, spotkania ze sztuką ,
  • uczestniczenie w spektaklach teatralnych, zajęciach ruch - gest - dźwięk, balecie, tańcu czy podróżach w świat wyobraźni oraz indywidualny kontakt z artystami umożliwiają każdemu dziecku zetknięcie się ze sztuką, rozwijają w nim zdolności twórcze i ekspresyjne, rozwijają zmysł krytyczny i wrażliwość.


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com