Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Edukacja

Przedszkole realizuje zajecia dydaktyczne w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017).

Nasze przedszkole przystąpiło również do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot "Optymistyczne Przedszkole" oraz programu "Czytające Przedszkole" w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
 
W przedszkolu realizowany jest rowniez program adaptacyjny oraz program "Bezpieczny Przedszkolak".
 

Rokrocznie przedszkole zgłasza swój udział także w kolejnych edycjach ponizszych programów edukacyjnych i profilaktycznych:

  1. "Mamo, tato, wolę wodę" - program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych podkreślający znaczenie wody w diecie dziecka, przybliżający zasady zdrowego żywienia a także przekazujący wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwości, zastosowań i sposobów oszczędzania. 
  2. "Kubusiowi Przyjaciele Natury"- program edukacyjny z zakresu ekologii i przyrody pomagający utrwalać prawidłowe nawyki ekologiczne, uczący szacunku dla otaczającego świata, dbałości o środowisko m.in. poprzez oszczędzanie wody i energii. 
  3. "Akademia Aquafresh" ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków, mający na celu naukę zasad higieny jamy ustnej poprzez zabawę i regularne zajęcia praktyczne, które kontynuowane w domu przyczynią się do zmniejszenia odsetka dzieci z próchnicą w Polsce. 
  4. "Akademia Wyobraźni Play-Dooh" –  ogólnopolski program edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje.
  5. "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. W zawiązku z narastającym problemem otyłości u dzieci przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczne w czasie których dzieci poznają zasady prawidłowego żywienia oraz aktywnego wypoczynku. Rodzice chcący wziąć udział w projekcie "ruszaj się z Lion Fitness" mogą napisać maila na adres ekspertdieta@lionfitness.pl dodając informację do którego przedszkola chodzi dziecko.

 

Od listopada 2014r. nasze przedszkole uczestniczy w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi.

Celem projektu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów.

W ramach projektu promowane są zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji pośredniej nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, w trakcie których otrzymali wiedzę na temat skutecznego wyrabiania u swoich podopiecznych prawidłowych nawyków zdrowotnych.

„Dzieciństwo bez próchnicy” oferuje szereg korzyści zarówno dla przedszkoli, jak i dla przedszkolaków i ich rodziców. Otrzymalismy atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Nauczyciele zdobywaja wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą im urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia. Z kolei rodzice i dzieci dowiadują się w jaki sposób prawidłowo dbać o zęby, otrzymali także szereg materiałów edukacyjnych oraz zestawy szczoteczek i past do zębów. 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com