Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok, w ramach posiadanych wolnych miejsc. W przypadku ich braku dzieci zapisywane są na listę rezerwową i przyjmowane w kolejności zgłoszeń.

Przyjęcie do przedszkola odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a Organem Prowadzącym.

Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje Organ Prowadzący.

Wymagane dokumenty

Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  i  zdolności dziecka do przedszkola.

 

Statut Przedszkola

 
     
     

 

  
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com