Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Wszyscy nauczyciele respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami.

U nas każde dziecko objęte jest fachową opieką pedagogiczną, w ramach której prowadzona jest szczegółowa diagnoza osiągnięć dzieci i ich możliwości rozwojowych. Dzięki temu każdy rodzic otrzymuje pełną informację dotyczącą swojego dziecka tak w sferze fizycznej jak i psychicznej, w tym również emocjonalnej.

Nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa doświadczony metodyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, który hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

 Rodzice naszych wychowanków mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

 

 

 

  
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com