Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      KONTAKT

Przedszkole Niepubliczne Tuptuś

Żłobek Niepubliczny Tuptuś

ul. Dworska 5
05-840 Brwinów
 
tel. 601-989-473
 

e-mail: biuro@tuptus.net.pl

 

Wysyłając e-mail potwierdzacie Państwo poniższą klauzulę:

zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK „TUPTUŚ”, 05-840 Brwinów, ul. Dworska 5 - NIP 5341837196 - w celu uzyskania odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej i „Polityką prywatności” zamieszczoną poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: pedagog@tuptus.net.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com