Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      DZIECI Z ORZECZENIEM

Nasza placówka przyjmuje dzieci z deficytami rozwojowymi. 
 
Nasi pedagodzy, w tym pedagog specjalny, posiadają kwalifikacje do objęcia dzieci już od 1 roku życia wczesnym wspomaganiem rozwoju, które opiera się na współpracy psychologa, logopedy, terapeuty SI, nauczyciela korektywy i wysoko kwalifikowanej kadry wychowawców. Ponadto pracujemy z dziećmi mającymi różny stopień zaburzeń psychoruchowych i nie tylko.
 
Podjęta współpraca ze specjalistami w dziedzinie logopedii, psychologii, pediatrii czy terapii integracji sensorycznej pozwoliła na stworzenie zespołu diagnostyczno-wspierającego. 
 
Zespół działa przez cały rok tzn., że w każdym momencie rodzic może zgłosić się o pomoc dla swojego dziecka. Wszystkie działania wokół dziecka prowadzone są  za pisemną zgodą rodziców po przedstawieniu opinii np. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół wykonuje czynności zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W ramach diagnostyki wykonywane są specjalistyczne badania psychologiczno – pedagogiczno -logopedyczne. Kolejno tworzony jest Indywidualny program terapeutyczno - edukacyjny do pracy z dzieckiem. Natomiast w ramach terapii prowadzone są zajęcia terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem lub logopedą – w zależności od problemów rozwojowych dziecka. 

Pomoce wykorzystywane w pracy z dzieckiem:

 • testy diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, kwestionariusze wywiadu, arkusze obserwacyjne, itp.,
 • materiał rozwojowy Marii Montessori (do ćwiczeń praktycznych, zmysłowych, językowych i matematycznych),
 • układanki dydaktyczne, puzzle, mozaiki,
 • klocki konstrukcyjne  różnej wielkości,
 • materiały do segregowania (koraliki, makaron, kamienie, itp.),
 • scenariusze zajęć oraz karty ćwiczeń,
 • materiały plastyczno-techniczne ( farby, kredki, wycinanki, bibuła, kolorowe kartony, klej, nożyczki, ołówki, plastelina, wycinanki - wyginanki),
 • słuchanki o różnorodnej tematyce (płytki CD, magnetofon),
 • piosenki przedszkolaka  - płytki CD, itp.
 • pomoce do ćwiczeń ruchowych i równoważnych (materace, kształtki, krawężnik, liny, worki do skakania, kamienie sensoryczne,  woreczki z różnymi materiałami, piłki różnej wielkości, schody, itp.), 

 

 

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia w sprawie 4 kwietnia 2005r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 2. Art. 71 b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572)


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com