Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Opieka Medyczna

OPIEKA MEDYCZNA

W żłobku zapewniamy raz w tygodniu porady i konsultacje lekarza pediatry. Możliwy jest również stały kontakt telefoniczny z lekarzem w wątpliwych sytuacjach dotyczących zdrowia dzieci oraz wizyty lekarza w przedszkolu w ciągu 90-120 minut w przypadku choroby dziecka. Wizyty obejmują badanie dziecka, wypisanie recepty, skierowanie na niezbędne badania oraz wypełnienie karty informacyjnej dla rodziców.

W przypadkach tego wymagających wzywane jest Pogotowie Ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadamiani rodzice o zaistniałym problemie zdrowotnym u dziecka.

 

 

W ramach dodatkowych usług medycznych - płatnych osobno - opieka specjalistów lekarzy tj:

  • alergolog
  • laryngolog
  • dermatolog
  • stomatolog
  • okulista
  • ortopeda


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com