Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Pedagog Specjalny

PEDAGOG SPECJALNY  realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć. Jego praca polega na:
 • zapewnieniu podopiecznym opieki
 • realizacji programu dydaktycznego
 • prowadzeniu grupowych zajęć poprawiających komunikację
 • dostarczaniu informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka
 • nawiązywaniu współpracy z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych
 • uczestnictwie i współdecydowaniu o doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i uzdolnionymi
 • dokonywaniu diagnozy oraz sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych
 • realizacji przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań, kolejnych elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno - terapeutycznego
 • dostosowaniu wymagań do możliwości i potrzeb dziecka, tak aby dziecko mogło pracować na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie
 • wykorzystywaniu w pracy specjalnych metod i specjalnie dostosowanych pomocy dydaktycznych
 • czuwaniu i budowaniu integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych  
 • wspieraniu rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy
 • dziecka na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących pracy z dzieckiem, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych (i wskazywanie ich).


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com