Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      PRZEDSZKOLE

Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Brwinowie funkcjonuje już od 11 lat. To wystarczająco długo, aby zdobyć renomę i doświadczenie w zakresie opieki i wychowania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W tym czasie placówka dostosowywała swoją ofertę do potrzeb środowiska lokalnego stopniowo poszerzając zakres współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin oraz instruktorami w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających umiejętności i zainteresowania dzieci.
 
Przedszkole prowadzi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN, realizujące wszystkie założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ich ramach realizujemy zajęcia wspierające adaptacje dzieci, wszechstronny i harmonijny rozwój poprzez integrację różnorodnych zajęć i aktywności przy jednoczesnym nacisku na indywidualność dziecka. Ponadto zwracamy uwagę na wykorzystanie w pracy z dziećmi form organizacyjnych i metod, pobudzających do działania, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów, badań, wielozmysłowego poznawania środowiska i poszerzenia pola obserwacji. 
 
 


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com