Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      Plan Dnia

Plan Dnia w Niepublicznym Przedszkolu „ Tuptuś” w Brwinowie

07.00 - 08.30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i grupowe, zabawy samorzutne, zabawy                  integracyjne w mieszanych grupach wiekowych, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę, działania porządkowo-gospodarcze oraz ćwiczenia gimnastycze poranne.

08.30 – 09.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie, czynności higieniczno-sanitarne oraz samoobsługowe po posiłku

9.15 – 10.00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego prowadzone w grupach. Gry i zabawy edukacyjne.

10.00 -10.30 Zajęcia wspierające działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zabawy swobodne i zorganizowane, w tym teatrzyki, zajęcia umuzykalniające i plastyczne.

10.30 – 11.30 Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dzieckiem. Zajęcia językowe. Zajęcia wspierające działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11.30 - 12.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkonym, spacery, zajęcia sportowe także podejmowane z inicjatywy dzieci.

12.30 – 13.00 Przygotowanie do  obiadu. Obiad. Czynności higieniczno-sanitarne i samoobsługowe po obiedzie. Nauka prawidłowej higieny jamy ustnej

13.00 – 15.00 Odpoczynek po obiedzie:

  • dzieci młodsze - leżakowanie do 14.30
  • dzieci starsze - czytanie bajek w ramach realizacji programu "Czytające Przedszkola", muzykoterapia

14.45 - 15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek, czynności higieniczno-sanitarne oraz samoobsługowe po psiłku.

15.00 – 16.30 Blok zajęć dodatkowych: sportowych, umuzykalniających, rozwijających zainteresowania. zabawy i gry stolikowe, zabawy w grupach. Kontynuacja zabaw edukacyjnych i warsztatów, zabawa kierowana

16.30 – 17.00 Przygotowanie do podwieczorku. podwieczoerk.  Czynności higieniczne i samoobsługowe po podwieczorku.

17.00 – 18.00 Zabawy i gry ruchowe, zabawy integracyjne w kręgu, zabawy swobodne. Pobyt w przedszkolnym ogrodzie -przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zabawy dowolne w mieszanych grupach wiekowych. Prace porządkowe. Oczekiwanie na rodziców.

 

 

 

  
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com