Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com
 

      ŻŁOBEK

 

Żłobek TUPTUŚ funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 18:00.

Zapewniamy w nim opiekę dzieciom w wieku 1-3 lat, chociaż przyjęliśmy także kilkoro młodszych dzieci. Pracująca w nim kadra posiada wszystkie wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w opiece nad dziećmi w tym wieku. Sala spełnia wymogi tak sanitarne jak i ustawowe. Podczas prowadzonych w ciągu dnia zajęć dydaktycznych dzieci wprowadzane są w świat dźwięków, kolorów, kształtów, poznają podstawowe zasady współżycia społecznego oraz nabywają umiejętności samoobsługi. 
 
Żłobek funkcjonuje na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 -  Dz.U. 2011, nr 45, poz. 235
 


 
Created by Sebipol
Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugin'a obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony producenta www.adobe.com